Bocht 2, 5763 BE  Milheeze Info@civap.nl + 31(0) 492 380 356

Een onafhankelijke Controle Instelling voor Arbeidsbeloning & Pensioenrechten

Voor de beoordeling van het recht op de juiste (cao) hoogte van de arbeidsbeloning(en) en de daaruit voortvloeiende secundaire arbeidsvoorwaarden alsmede de overige rechtspositionele beloningen voor flexibele arbeid.
Wie zijn wij

Een onafhankelijk controle-instelling en onderzoeksbureau.

Gespecialiseerd op het gebied van de beoordeling op de naleving van onder andere CAO’s, meerdere verplichtstellingsregelingen alsmede de uitvoering van pensioen controles (looncontroles) en aansluiting- en/of werkingssfeeronderzoeken. Onderzoeken uitgevoerd door deskundige controleurs met jarenlange praktijkervaring stellen de feitelijke situatie bij de onderneming vast en voorzien de terugkoppeling van een onafhankelijke rapportage.

De inspecteurs van de Controle Instelling voor Arbeidsbeloning & Pensioenrechten verzorgen een deskundige en onafhankelijke rapportage. Aan elke rapportage ligt de onderbouwing van een professionele toetsing van wet- en regelgeving bij (flexibele) arbeid ten grondslag.

Ervaren inspecteurs met kennis van zaken zijn de basis van onze controle-instelling.
Met kernbegrippen zoals; gedegen, deskundig, vakbekwaam, up to date, integer en onafhankelijk.
Een gedegen opleiding met tientallen jarenlange praktijkervaring op het gebied van administratieve onderzoeken liggen ten grondslag aan de toetsing en administratieve bedrijfscontrole van uw organisatie.

Deskundige beslissers met ervaring bij onderzoeks- en controlebureaus, administratiekantoren, pensioenbedrijven en beleidsorganisaties voor arbeidsrecht en arbeidsbeloning beoordelen de vertrouwelijke rapportages.

Werkwijze

Beoordeling van het recht op de juiste beloning.

Voor de beoordeling van het recht op de juiste (cao) hoogte van de arbeidsbeloning(en) en de daaruit voortvloeiende secundaire arbeidsvoorwaarden alsmede de overige rechtspositionele beloningen voor flexibele arbeid.
Kennis en kunde
01

Kennis en kunde

Tijdige en duidelijke afspraken over onderwerp en omvang
02

Tijdige en duidelijke afspraken over onderwerp en omvang

Werkafspraken en resultaatverwachting
03

Werkafspraken en resultaatverwachting

Correcte terugkoppeling
04

Correcte terugkoppeling

Rapportage naar de opdrachtgever
05

Rapportage naar de opdrachtgever

Vertrouwelijke dossierbehandeling
06

Vertrouwelijke dossierbehandeling

Korte doorlooptijden
07

Korte doorlooptijden

Onze diensten

Administratief onderzoek en controle.

De controle Instelling voor Arbeidsbeloning & Pensioenrechten onderzoekt, stelt vast en rapporteert met deskundige onderzoeks-specialisatie voor:

 • Aansluitingsonderzoeken voor CAO partijen
 • Administratieve handhavingsactiviteiten
 • Advies over handhaving van naleving
 • Afdrachtverplichtingen aan sector- en/of branche-organisaties
 • Controles op bedrijfsvoering
 • Controles voor certificering, erkenningsregelingen en keurmerken
 • Controle op de naleving van de CAO voor Uitzendkrachten
 • Controle op lidmaatschappen voor werkgeversorganisaties
 • Indelingsonderzoeken
 • Onafhankelijk onderzoek op de naleving van CAO verplichtingen
 • Pensioencontroles en looncontroles
 • Verplichtstellingsregelingen
 • Vergunningverleners
Diversiteit
Samenwerkingen

Wij werken samen met

Algemene Bond Uitzendondernemingen Stipp Pensioenfonds SNCU Voorlichting & handhaving uitzend-cao